P r o j e k t o
p a r t n e r i a i :

Energy Consulting Network (koordinatorius), Danija
www.ecnetwork.dk

Institute of Physical Energetics, Latvija
www.innovation.lv/fei

UAB ĹF-TERMA, Lietuva
www.afterma.lt

Baltycka Agencja Poszanowania Energii, Lenkija
www.bape.com.pl

Stredisko pro Efektivní Vyuzívání Energie, Čekija
www.svn.cz

Building and Civil Engineering Institute ZRMK, Slovėnija
www.gi-zrmk.si

Technological Educational Institute of Crete, Kreta
www.teicrete.gr

Investitionsbank Schleswig-Holstein, Vokietija
www.ib-sh.de

Berliner Energiagentur, Vokietija
www.berliner-e-agentur.de

The Danish Energy Agency, Danija
www.ens.dk

Birch & Krogboe A/S, Danija www.birch-krogboe.dk

Fédération Européenne des Agences, Belgija
Régionales de l’Energie et de l’Environnment
www.fedarene.org

FourFact, Švedija
www.fourfact.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Europos Komisijos programos „Intelligent Energy Europe“ projektas „ClearSupport“ įgyvendina Europos Bendrijos ketinimus įkurti informacinius centrus mažos ir vidutinės apimties energijos taupymo pastatuose projektams remti. Pagrindinis dėmesys skiriamas teikti pagalbą  energijos taupymo pastatuose projektų užsakovams per įkurtus Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Kretoje Projekto Paslaugų Centrus, didinant energijos pastatuose suvartojimo efektyvumą.  

 Projekto apimtis

  • gyvenamųjų ir viešųjų pastatų atnaujinimo, įdiegiant racionalaus energijos panaudojimo priemones, pavyzdinių projektų (iki 50÷100) įgyvendinimas;

  • racionalaus energijos panaudojimo pastatuose priemonių, įskaitant ir standartinius sprendimus, technologijų katalogo paruošimas;

  • galimos projektų finansavimo schemos. Patarimų rinkinys bankų atstovams projektų finansiniam vertinimui, diegiant REP priemones pastatų renovacijos metu.

2007 m gegužės 04 d. surengtame seminare, kuriame dalyvavo virš 30 klausytojų, buvo pristatyti projekto tikslai ir uždaviniai, apžvelgta esama padėtis didinant energijos vartojimo pastatuose efektyvumą, taupymo potencialas, techninės taupymo priemonės, energijos vartojimo pastatuose efektyvumo didinimo svarba miesto ir šalies ūkiui, “Būsto Agentūros“ patirtis dalyvaujant energijos taupymo daugiabučiuose namuose projektuose, bei visuomeniniu ir gyvenamųjų pastatų renovavimo, diegiant energijos taupymo priemones, finansavimo galimybės, apribojimai ir galimi sprendimai.

Seminaro medžiagą galima parsisiųsti čia

 Projekto eiga:  savo veiklą š.m. gegužės mėnesį pradėjo PROJEKTO PASLAUGŲ CENTRAS (PPC)

Adresas: Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas

Darbo valandos:  09:00  ÷  12:00 (darbo dienomis)

Tel.      (8~37) 337 988          R. Kiveris  rimvydas@afterma.lt

Tel.      (8~37) 337 992          D. Barysa  donatas@afterma.lt

Faks.    (8~37) 337 991          www.clearsupport.eu

PPC veikla - techninės bei finansinės konsultacijos diegiant REN priemones renovuojamuose pastatuose gyventojams, savivaldybių bei viešųjų įstaigų atstovams:

  • Racionalaus energijos panaudojimo (REP) priemonės pastatuose. Taikomos technologijos bei atskirų priemonių efektyvumas.

  • Egzistuojančios finansavimo schemos REP įdiegimui modernizuojant pastatus.

  • Pagalba identifikuojant galimas REP gyvenamuosiuose ir viešuose pastatuose priemones pavyzdiniams mažos apimties projektams.

  • Kaimyninių PPC patirties platinimas.

Projekto informaciniai leidiniai:
Nr.1
LT
EN


BENDROS ŽINIOS APIE PROJEKTĄ 

EK programa “Pažangi energija Europai”

Projekto ID: Nr. EIE/06/189/S12.446815

Projekto pavadinimas: Clearinghouse Facilitation – Paving Way for Better Energy Building Performance in EU Less Developed Regions (Informacinis centras – tai keliai ir būdai energijos taupymui pastatuose mažiau išvystytuose EB regionuose)

Projekto sutrumpinimas: ClearSupport

Projekto internetinis puslapis: www.clearsupport.eu

Projekto trukmė :  2007 – 2010 m.

 

© UAB "AF - TERMA"
Europos pr. 110, Kaunas
tel. +370 37 337989, +370 37 337990
faks. +370 37 337991, info@afterma.lt

APIE MUS | PASLAUGOS | PROJEKTAI | PARTNERIAI | KONTAKTAI