Pagrindiniai projektai

 2005 - 2006 m.

2003 - 2004 m.

2001 - 2002 m.

1994 - 2000 m.

Visi projektai

 


 


Pagrindiniai projektai

 
Eil.nr. Projektas Užsakovas Metai
1 Šilumos tinklų reoganizavimo ir modernizavimo Plungės rajono savivaldybėje projektas. UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2006
2 Visagino miesto elektros energijos poreikių patenkinimo ir tinklų renovavimo galimybių studija 2006-2015 m.  VĮ „Visagino energija" 2006
3 UAB „Birštono šiluma“ paraiškos ES struktūriniams fondams paruošimas šilumos tiekimo vamzdynų atnaujinimo projektui UAB „Birštono šiluma“ 2006
4 Daugiabučio gyvenamojo namo energetinio audito atlikimas ir investicinio projekto paruošimas. DNSB Nemuno kr. 28, Kaunas 2006
5 UAB „Birštono šiluma“ centralizuotai teikiamų šilumos ir karšto vandens gamybos kaštų analizės atlikimas. UAB „Birštono šiluma“ 2005
6 Visagino miesto centralizuoto šildymo tinklų atnaujinimo, diegiant šiuolaikines technologijas, verslo plano ir paraiškos es struktūriniams fondams paruošimas. VĮ „Visagino energija“ 2005-2006
7 Rokiškio psichiatrijos ligoninės katilinės, šilumos tiekimo ir vartojimo sistemų modernizavimo galimybių analizės ir investicijų poreikio įvertinimas bei paraiškos struktūriniams fondams paruošimas. Rokiškio psichiatrijos ligoninė 2004-2005
8 Kuro rūšies pakeitimas ir šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Lietuvoje (projektas vykdomas kartu su Danijos firma Dansk Energy Management ir Graikijos firma Exergia. Projekte yra ruošiami 10 savivaldybių 14 šilumos gamybos, tiekimo objektų galimybių studijos, verslo planai, supaprastinti pirkimo dokumentai ir bus suteikta pagalba ruošiant paraiškas struktūriniams fondams). Lietuvos energetikos agentūra 2004-2005
9 VĮ “Visagino energija” administracinio pastato energetinio audito, investicinio projekto ir paraiškos struktūriniams fondams paruošimas. VĮ „Visagino energija" 2004-2005
10 AB “Vakarų skirstomieji tinklai” tinklų plėtros 2004-2006 metams galimybių studija, verslo planas ir paraiškos struktūriniams fondams paruošimas. AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ 2004-2005
11 Bio Kuro katilinių statybos investicijų palyginamoji analizė. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2004
12 Medžio apdirbimo įmonės UAB “Betula” modernizuotos gamybinės bazės šiluminės energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo sistemų energetinio audito ir investicinio projekto paruošimas, teikimui į struktūrinius fondus. UAB „Betula“ 2004-2005
13 Jurbarko miesto ir Jurbarko rajono šilumos ūkio specialiojo plano parengimas. Jurbarko r. savivaldybės administracija 2004
14 Techninės – ekonominės konsultacijos ruošiant Kauno miesto daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinės techninės priežiūros maksimalius tarifus. AB „Kauno energija“ 2004
15 Jurbarko rajono 8 pirminių sveikatos priežiūros centrų energetiniai auditų, investicinių projektų ir paraiškų struktūrinių fondų paramai gauti paruošimas. Jurbarko r. savivaldybės administracija 2004
16 AB „Kauno energija“ integruoto tinklo šilumos gamybos šaltinių vystymo galimybių studijos ir ekonomiškai pagrįsto vystymo plano sudarymo dokumentacijos tarptautiniam konkursui pravesti paruošimas. AB „Kauno energija“ 2003
17 Biomasės panaudojimo bendrų projektų (Joint implementation) įgyvendinimo Lietuvoje galimybių studija. BTG Biomass Technology group BV 2003
18 Techninės konsultacijos ruošiant privatizuoti Kauno TEC. AB “Kauno Energija” 2002
19 UTENOS ŠILUMOS TINKLŲ ESAMOS SITUACIJOS STUDIJA IR ILGALAIKIO VYSTYMO PLANO PARUOŠIMAS Būsto ir urbanistikos plėtros fondas 2002-2003
20 MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ DEMONSTRACINIS PROJEKTAS Būsto ir urbanistikos plėtros fondas 2002
21 MIESTO MIKRORAJONŲ (KVARTALŲ) APRŪPINIMO ŠILUMA EKONOMINIO PAGRINDIMO METODIKOS EKSPERTIZĖ SP AB “Vilniaus šilumos tinklai” 2002
22 MEDŽIO DEGINIMO KATILO KONKURSO DOKUMENTŲ PARUOŠIMAS SP AB “Utenos šilumos tinklai” 2001-2002
23 PASTATŲ ŠILUMOS PUNKTŲ TECHNINĖS APŽIŪROS METODIKA LR Ūkio ministerija 2001-2002
24 ŠILUMOS TIEKIMO DECENTRALIZAVIMAS, ĮRENGIANT DUJINIUS KATILUS ATSKIROSE VILNIAUS MIESTO LIGONINĖSE TECHNINĖ EKONOMINĖ ANALIZĖ (Lietuvos onkologijos centras, Respublikinė Santariškių tuberkuliozės ir plaučių ligoninė, Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė, Vilniaus universitetinės ligoninės Žalgirio klinika, Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė) SP AB “Vilniaus šilumos tinklai” 2001
25 PAVOJINGŲ ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS SVEIKATOS APSAUGOS ĮSTAIGOSE Kauno apskritis, Jurbarko savivaldybė, FLS miljo (Danija) 1999-2000
26 GRIGIŠKIŲ MIESTO ŠILUMOS TINKLAI. MODERNIZAVIMO GALIMYBIŲ STUDIJA Joensuun Energia Oy, (Suomija) 2000-2001
27 Pasaulio Banko finansuojama programa “Būsto kreditavimo fondas”. Gyvenamųjų pastatų energetinis auditas, investicinių projektų rengimas, įrangos specifikacijos ir darbo brėžiniai, techninė priežiūra Būsto kreditavimo fondas 1999-2000
28 VILNIAUS CENTRALIZUOTŲ ŠILUMOS TINKLŲ MODERNIZAVIMO PROJEKTAS. GALIMYBIŲ STUDIJA Vilniaus savivaldybė 2000-2001
29 Jonavos miesto šildymo iš AB “Achema” šilumos tinklų techninis-ekonominis projektas ir verslo planas SP AB “Jonavos šilumos tinklai” ir AB “Achema” 1999
30 KAUNO MIESTO ENERGETINIO SEKTORIAUS REORGANIZAVIMO STUDIJA EBRD 1997
31 ŠILUMOS TIEKIMO DECENTRALIZAVIMAS LIETUVOJE EC PHARE, Lietuvos energetikos ministerija 1995-1996

© UAB "AF - TERMA"
Europos pr. 110, Kaunas
tel. +370 37 337989, +370 37 337990
faks. +370 37 337991, info@afterma.lt

APIE MUS | PASLAUGOS | PROJEKTAI | PARTNERIAI | KONTAKTAI