Pagrindiniai projektai

 2005 - 2006 m.

2003 - 2004 m.

2001 - 2002 m.

1994 - 2000 m.

Visi projektai

 


 


2003 - 2004 m. projektai

 
Eil.nr. Projektas Užsakovas Metai
1 Rokiškio psichiatrijos ligoninės katilinės, šilumos tiekimo ir vartojimo sistemų modernizavimo galimybių analizės ir investicijų poreikio įvertinimas bei paraiškos struktūriniams fondams paruošimas. Rokiškio psichiatrijos ligoninė 2004-2005
2 Kuro rūšies pakeitimas ir šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Lietuvoje (projektas vykdomas kartu su Danijos firma Dansk Energy Management ir Graikijos firma Exergia. Projekte yra ruošiami 10 savivaldybių 14 šilumos gamybos, tiekimo objektų galimybių studijos, verslo planai, supaprastinti pirkimo dokumentai ir bus suteikta pagalba ruošiant paraiškas struktūriniams fondams). Lietuvos energetikos agentūra 2004-2005
3 VĮ “Visagino energija” administracinio pastato energetinio audito, investicinio projekto ir paraiškos struktūriniams fondams paruošimas. VĮ „Visagino energija" 2004-2005
4 AB “Vakarų skirstomieji tinklai” tinklų plėtros 2004-2006 metams galimybių studija, verslo planas ir paraiškos struktūriniams fondams paruošimas. AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ 2004-2005
5 Bio Kuro katilinių statybos investicijų palyginamoji analizė. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2004
6 Medžio apdirbimo įmonės UAB “Betula” modernizuotos gamybinės bazės šiluminės energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo sistemų energetinio audito ir investicinio projekto paruošimas, teikimui į struktūrinius fondus. UAB „Betula“ 2004-2005
7 Jurbarko miesto ir Jurbarko rajono šilumos ūkio specialiojo plano parengimas. Jurbarko r. savivaldybės administracija 2004
8 Techninės – ekonominės konsultacijos ruošiant Kauno miesto daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinės techninės priežiūros maksimalius tarifus. AB „Kauno energija“ 2004
9 Jurbarko rajono 8 pirminių sveikatos priežiūros centrų energetiniai auditų, investicinių projektų ir paraiškų struktūrinių fondų paramai gauti paruošimas. Jurbarko r. savivaldybės administracija 2004
10 AB „Kauno energija“ integruoto tinklo šilumos gamybos šaltinių vystymo galimybių studijos ir ekonomiškai pagrįsto vystymo plano sudarymo dokumentacijos tarptautiniam konkursui pravesti paruošimas. AB „Kauno energija“ 2003
11 Biomasės panaudojimo bendrų projektų (Joint implementation) įgyvendinimo Lietuvoje galimybių studija. BTG Biomass Technology group BV 2003

 

© UAB "AF - TERMA"
Europos pr. 110, Kaunas
tel. +370 37 337989, +370 37 337990
faks. +370 37 337991, info@afterma.lt

APIE MUS | PASLAUGOS | PROJEKTAI | PARTNERIAI | KONTAKTAI